Közvetlen összefüggést találtak egy baktérium toxin és a kolorektális daganatok között.

Diavitas Életmód Program logó
2020 március 05. Diavitas Magazin

Egy újabb kutatás szerint a mindenkiben előforduló E.coli baktérium gyakori deformitása közvetlen hozzájárul a bél daganatok kialakulásához egy colibactin nevezetű toxin termelésével.

Ez a toxin a sejtek mutációját idézi elő a gasztrointesztinális traktusban (gyomor-bélrendszer). A tanulmányban laboratóriumban tenyésztett humán bélszöveten tesztelték a pks+ E.coli hatását. Miután öt hónapon át kitették a bélszövetet a pks+ genotoxikus hatásának, szekvenálták a sejtek örökítőanyagát, hogy feltérképezzék a kialakult mutációk típusát és mennyiségét. A kontrolcsoportban colibactint nem termelő E. coli baktériumot használtak. A colibactinnak kitett bélszövetből kétszerannyi DNS károsodást mutattak ki, mint a kontrollcsoportéból. A colibactin okozta DNS károsodás két nagyon sajátos mintát követett ami szorosan köthető a toxin kitettséghez. Ahhoz, hogy kiderítsék, vajon a baktériumtoxin által előidézett DNS károsodás szerepet játszik-e a béldaganatok kialakulásában, a kutatók ötezerötszáz tumorminta örökítőanyagát szekvenálták. Számos tumortípusban feltárták a colibactinra jellemző DNS károsodást, de legingkább béldaganatokban volt jellemző. A kolorektális daganatokból kiinduló áttétekben gyakrabban jelentek meg a colibactinra jellemző sejtkárosodások. A béldaganatok 4-5%-ban volt jelen ilyen mintájú sejtkárosodás, ami azt jelentheti, hogy húszból egy esetben a colibactin termelő E. coli baktérium lehet a kolorektális daganat kiváltó oka. Amíg a kolorektális daganatok 5%-ában megjelent a colibactin örökítőanyagkárosító sajátossága, mástípusú rákos daganatok mindössze 0.1%-ban mutatták a colibactin „ujjlenyomatát”. Mivel az E.coli baktérium más szervekben is megjelenhet fertőzés formájában, a kutatás következő lépése annak a feltárása, hogy a pks+ E.coli genotoxicitása egyéb szervekben mennyire kimutatható. Mivel a pks+ E.coli egyes, a piacon is megtalálható probiotikumokban is benne van, szükséges lesz az E.coli szigorúbb újraértékelésére.

További kutatási cél más bélbaktériumok toxinjainak hatását vizsgálni a béldaganatok kialakulására. Ennek köszönhetően a jövőben mégpontosabban fel tudjuk majd tárni a daganatok kialakulásáért felelős faktorokat. Addig is, a kutatás vezetői az egészséges étrendet és a rendszeres szűrővizsgálatokat javasolják.

Forrás: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2080-8